Welkom / welcome

WebORCA is de webversie van het kwantitatieve risicomodel ORCA, waarbij ORCA staat voor Occupational Risk CAlculator. ORCA is een instrument waarmee bedrijven risico’s op ernstige arbeidsongevallen kunnen prioriteren.

Deze website bevat een online applicatie voor het berekenen van ernstige arbeidsrisico’s in Nederland: webORCA 1.5
 
Als u nog niet over een toegangscode voor deze applicatie beschikt, dan kunt u die hier aanvragen onder vermelding van uw naam, bedrijf en emailadres en een motivatie waarom u graag gebruik wil maken van webORCA.

De eerste versie van de handleiding voor het gebruik van webORCA is gereed. De laatste stap in de berekening, de risicoreductie, is nog in ontwikkeling. Zodra webORCA aangepast is zal er ook een nieuwe versie van de handleiding op de website gezet worden.

De komende tijd wordt er op basis van de resultaten van de evaluatie gewerkt aan een verbeterslag. Lees meer…


WebORCA is the web version of the quantitative risk model ORCA where ORCA stands for Occupational Risk CAlculator. ORCA is an instrument which enables companies to prioritise the risks of serious occupational accidents.

The webORCA website has an online application for calculating serious occupational accident risks webORCA 1.5: webORCA 1.5
 
If you don’t have a login account for this application you can apply for one here by filling in your name, company and email address and the reason why you would like to make use of.

The user manual of webORCA is under construction. In the meantime you can use the manual for the pc-version of ORCA.

In the coming months the interface of the application will be improved based on the results of the evaluation. Read more…