Under Construction

WebORCA is ontwikkeld door een internationaal onderzoeksconsortium en is gestructureerd vanuit de denkwereld van de wetenschap. Daardoor is het nog niet erg gebruikersvriendelijk. De komende tijd wordt er op basis van de resultaten van de evaluatie gewerkt aan een verbeterslag. Gedurende die tijd kunt u er via de site wel van gebruik maken. Let op: de applicatie kan de komende tijd van uiterlijk veranderen of worden uitgebreid (met online help informatie). Er zal zoveel mogelijk worden getracht geen data verloren te laten gaan. Op deze site zal ook binnenkort een FAQ document komen die u kan helpen met de meest voorkomende vragen over het gebruik van ORCA. Begin 2011 zal er een helpdesk zijn ingericht, maar in de tussentijd kunt u met uw vragen voor de data-verzameling en data-invoer ook gebruik maken van het contact formulier.


WebORCA was developed by an international consortium with a scientific research background. However the user friendliness of the interface still has to be addressed and this will be done shortly in the next phase based on the results of the evaluations mentioned above. During this time you can still make use of this site. Note however that the interface of the application could change or be extended (with online help information) during this period. It will be ensured as far as possible that there will be no loss of data. In addition an FAQ document will shortly be placed on this website that will provide help with the most frequently asked questions about the use of ORCA. In the beginning of 2011 a helpdesk will be set up but in the meantime you can also use our contact form for questions about data gathering and data input.