Wat is webORCA / What is webORCA

WebORCA is de webversie van het kwantitatieve risicomodel ORCA, waarbij ORCA staat voor Occupational Risk CAlculator. ORCA is een instrument waarmee bedrijven risico’s op ernstige arbeidsongevallen kunnen prioriteren. Op basis van de invoer van feitelijke werkomstandigheden en de duur van de blootstelling aan gevaren kan het risico berekend worden van verschillende activiteiten op de werkplek of voor verschillende beroepen. Daarnaast geeft het model een keuze van maatregelen die het risico kunnen beperken. Het model bevat ook de kosten van de maatregelen en geeft de mogelijkheid om een optimale afweging te maken tussen kosten en baten van de maatregelen om de risico’s te verminderen. Het model is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is gebaseerd op een analyse van arbeidsongevallen die zijn gemeld aan en onderzocht door de Arbeidsinspectie. Voor meer informatie over het achterliggende risicomodel verwijzen we u naar het rapport op de website van het RIVM onderzoeksrapport kwantitatief risicomodel.


WebORCA is the web version of the quantitative risk model ORCA where ORCA stands for Occupational Risk CAlculator. ORCA is an instrument which enables companies to prioritise the risks of serious occupational accidents. By entering data on the actual working conditions and the duration of exposure to hazards, the risk can be calculated of the different activities carried out in the workplace or of different jobs or both. In addition the model provides suggested measures by which the risk can be reduced. The model also contains the costs of measures and makes it possible to optimise the balance between costs and benefits. The model was commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) in The Netherlands and is based on an analysis of the accident reported to and investigated by the Dutch Labour Inspectorate. For more information about the underlying risk model follow this link to the report that can be found on the website of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM): The Quantification of Occupational Risk.